กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3733
ชื่อเรื่อง: The use of SPECT to evaluate growth cessation of the mandible in Unilateral Condylar Hyperplasia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Tada Yipintsoi
Pichai Vittayakittipong
Ugrit Markmanee
Suchitra Thongmak
Prisana Pripatnanont
Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Faculty of Medicine Department of Radiology
คำสำคัญ: Bones
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3733
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:680 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
j_ijom_2004_11_002.pdf149.2 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น