กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3716
ชื่อเรื่อง: Portable image processing library
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Krerkchai Thongnoo
Faculty of Engineering (Electrical Engineering)
คำสำคัญ: Image processing
วันที่เผยแพร่: 1996
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3716
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen1.pdf289.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf24.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf152.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf16.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf21.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf8.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น