กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3714
ชื่อเรื่อง: Cytotoxic isoquinoline quinones from the Tahi sponge, Cribrochalina
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำและเพรียงหัวหอมของไทยจากบริเวณรอบเกาะพะงันและเกาะเต่า
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Anuchit Plubrukarn
Supreeya Yuenyongsawad
Thitiporn Thammasaroj
Apichat Jitsue
Faculty of Pharmaceutical Sciences Department of Pharmacogosy and Pharmaceutical Botany
คำสำคัญ: Sponges Thailand
วันที่เผยแพร่: 2003
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3714
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:570 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
227012.pdf223.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น