กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3706
ชื่อเรื่อง: Study of the influence of changing in the N-terminal region of transthyretin on its binding to thyroid hormones
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Faculty of Science Department of Biochemistry
คำสำคัญ: Thyroid hormones;Thyroidtropin
วันที่เผยแพร่: 2000
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3706
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
ch3.pdf9.76 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf224.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf109.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf21.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf32.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf17.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น