กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3703
ชื่อเรื่อง: Production of recombinant transthyretin in pichia pastoris for the relationships study of transthyretin and amyloidosis
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Faculty of Science Department of Biochemistry
คำสำคัญ: Amyliod;Amyloidosis;Amyloid beta-protein
วันที่เผยแพร่: 2002
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: 
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3703
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf96.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf3.66 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf228.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf21.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf106.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf20.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf23.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น