กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3702
ชื่อเรื่อง: Thyroid hormones treatment to increase production of green catfish (Mytus nemurus)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Final report thyroid hormones treatment to increase production of green catfish (Mytus nemurus)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Porntip Prapunpoj
Faculty of Science Department of Biochemistry
คำสำคัญ: Catfishes;Fishes Physiology;Thyroid hormones;Mystus nemurus
วันที่เผยแพร่: 2004
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: 
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3702
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf144.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf8.79 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf266.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf84.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf35.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf28.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น