กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3640
ชื่อเรื่อง: Applications of volterra filters for nonlinear ultrasound imaging
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pornchai Phukpattaranont
Faculty of Engineering (Electrical Engineering)
คำสำคัญ: Image processing Digital techniques;Image processing;Imaging systems in medicine;Diagnostic imaging
วันที่เผยแพร่: 2009
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thailand Research Fund (TRF)
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3640
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:210 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
311323.pdf401.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น