กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3625
ชื่อเรื่อง: Effect of ketoconazole on the pharmacokinetics of a single oral dose of mefloquine in healthy volunteers
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Werawat Mahatthanatrakul
Wibool Ridtitid
Malinee Wongnawa
Faculty of Science Department of Pharmacology
คำสำคัญ: Quinine Physiological effect;Quinine Pharmacokinetics;Ketoconazole Pharmacokinetics
วันที่เผยแพร่: 2003
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: 
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf183.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf443.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf316.71 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf301.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf254.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf1.84 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf140.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf72.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf48.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf21.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น