Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.011 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสั้นของเยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กัลพฤกษ์, พลศร; จารุพรรณ, มียิ้ม; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2550ความต้องการบริการวิชาการชุมชนด้านฝึกอบรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จารุพรรณ, มียิ้ม; เบญจนาฏ, ดวงจิโน; สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2553การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; วิทวัส, ช้างศร
2554เรื่องใหญ่ของกลุ่มชนเล็ก ๆ : พิธีกรรมรับ-ส่งเทวดาที่ควนโนรี โคกโพธิ์ประสิทธิ์, รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา