Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543รายงานการประเมินโครงการจ้างบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจสุจิตรา จรจิตร; บพิธ จารุพันธ์; วัน เดชพิชัย; กมล ส่งวัฒนา; วันชัย ธรรมสัจการ; จตุพร บานชื่น; สุรพันธ์ เพชราภา; โชคชัย วงษ์จินดา; อมรา ศรีสัจจัง
2546ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาลี หังสพฤกษ์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2547ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2545อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2550-รายงานภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2549; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2549ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2547; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน