Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534โรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus sp.)และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นเสมอใจ ชื่นจิตต์; มานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; พัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2533ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2532 เรื่องโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus integer (Thumb,Merr.) และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นมานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; วัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์