ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-7 จากทั้งหมด 7
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบในกลุ่มข้อมูล:
ชื่อกลุ่มข้อมูล
370 Research
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
1991AIDS/STDS prevention education for factory-based adolescentsVerapol Chandeying; Sonthit Sutthijumroon; Somchai Tungphaisal; Piyaral Sinpisut; Pawana Wienrawee; Chompunut Wongwantanee; Daungporn Kanjanatid; Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology
2549การประเมินอุบัติการณ์และคุณภาพการให้รหัสโรคของภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล; สาธนา ทัศศรี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่ภูธร แคนยุกต์; อดิศร รัตนพันธ์; สายบัว ชี้เจริญ; วิรัช วุฒิภูมิ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2537ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cellสายบัว ชี้เจริญ; กอบแก้ว สุวรรณ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1992A study of knowledge, attitudes and practice on reproductive health in adolescents of the university students in Songkla province, Southern, ThailandVerapol Chandeying; Juthawan Sangchuang; Somchai Tungphaisal; Sonthit Sutthijumroon; Piyarat Sinpisut; Oermporn Krisanapan; Daungporn Kanjanatid; Chompunut Wongwantanee; Kallaya Chaimanee; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; Faculty of Medicine Department of Obstretics and Gynecology
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะเยาวเรศ สมทรัพย์; โสเพ็ญ ชูนวล; ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์; ฝนทอง องค์พลานุพัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา