Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2531บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้กมล ส่งวัฒนา; สุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2549พัฒนาการและปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2532โครงการชลประทานขนาดเล็กด้วยวิธีการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : สถานีสูบน้ำบ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.สตูลจุฬาลักษณ์ ถาวรพิทักษ์; สุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2533การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษางานพัฒนา (คปพ.) โครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุพจน์ โกวิทยา; ทัศนีย์ นะแส; สุกรี เมฆทันต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์