Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชนเจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พัฒนาล้อยางลมเสริมชั้นโฟมยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; พิษณุ บุญนวล; วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตันเจริญยุทธ เดชวายุกุล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล