Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัต [i.e. อัตโนมัติ] แบบอเนกประสงค์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สินชัย กมลภิวงศ์; มนตรี กาญจนะเดชะ; ธเนศ เคารพาพงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2554การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์กลางมวลธเนศ เคารพาพงศ์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; วิภาวรรณ ลีลาสำราญ; ภาวินทร์ จาวยญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Orthopedic Surgery and Physical Medicine; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู