กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3516
ชื่อเรื่อง: การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Environmental and safety management of automotive services centers in amphoe Hatyai, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวีวิชญ์ บัวสุข
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม;อู่ซ่อมรถยนต์ แง่สิ่งแวดล้อม;อู่ซ่อมรถยนต์ มาตรการความปลอดภัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3516
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
283706_app.pdf336.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_bibli.pdf92.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ch5.pdf93.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ch4.pdf190.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ch3.pdf192.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ch2.pdf107.41 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ch1.pdf282.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_con.pdf88.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ab.pdf87.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
283706_ti.pdf157.98 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น