กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3494
ชื่อเรื่อง: การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นจากสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผู้บริโภคพริกจากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pre-risk management Organophosphorus in chili consumers from Amphoe Sadao, Changwat Songkhla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
คำสำคัญ: สารกำจัดศัตรูพืช;สารเคมีทางการเกษตร;ยาฆ่าแมลง;ออร์กาโนฟอสเฟต
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3494
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
276180_app.pdf234.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_bibli.pdf121.61 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ch4.pdf129.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ch3.pdf342.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ch2.pdf693.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ch1.pdf97.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_con.pdf96.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ab.pdf76.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
276180_ti.pdf48.7 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น