กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3493
ชื่อเรื่อง: แนวทางการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidelines for mangrove area management in Amphoe Yaring, Changwat Pattani
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิเชียร จาฏุพจน์
สุรชาติ เพชรแก้ว
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน ยะหริ่ง (ปัตตานี);ป่าชายเลน การจัดการ
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3493
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
131330.pdf20.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น