กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3240
ชื่อเรื่อง: การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันและเศษเหลือจากรวงข้าวหมักยูเรียเสริมกากน้ำตาลในอาหารแพะเพศผู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The use of palm kernel cake and urea-treated panicle rice straw supplemented with molasses in buck rations
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สายันต์ ปานบุตร
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
คำสำคัญ: ปาล์มน้ำมัน เมล็ด;ปุ๋ยยูเรีย;แพะ อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(สัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3240
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
247222_app.pdf133.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_bibli.pdf148.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ch4.pdf56.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ch3.pdf397.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ch2.pdf186.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ch1.pdf130.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_con.pdf153.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ab.pdf106.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
247222_ti.pdf51.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น