กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3231
ชื่อเรื่อง: นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสาบสองห้อง จังหวัดตรัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Feeding ecology of fishes in Nhong Thale Song Hong, Trang Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตติพันธุ์ ทรัพย์คูณ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
คำสำคัญ: ปลา นิเวศวิทยา หนองทะเลสองห้อง (ตรัง);ปลา อาหาร หนองทะเลสองห้อง (ตรัง)
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3231
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
242623.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด
242623_bibli.pdf108.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ch5.pdf67.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ch4.pdf168.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ch3.pdf662.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ch2.pdf599.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ch1.pdf138.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_con.pdf96.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ab.pdf87.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
242623_ti.pdf34.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น