กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3115
ชื่อเรื่อง: การทำหน้าที่ของครอบครัวและศักยภาพการจัดการของครอบครัวในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Family functions and family
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจมาศ บุญเรืองขาว
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: เบาหวาน ผู้ป่วย;การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296577_app.pdf296.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_bibli.pdf151.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ch5.pdf107.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ch4.pdf210.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ch3.pdf128.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ch2.pdf280.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ch1.pdf156.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_con.pdf87.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ab.pdf81.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
296577_ti.pdf44.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น