กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3114
ชื่อเรื่อง: การดำเนินงานของชมรมสร้างสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The operation of health-promoting clubs and related factors in Nakhon Si Thammarat Provice
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ;การส่งเสริมสุขภาพ นครศรีธรรมราช
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3114
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
282015_app.pdf137.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_bibli.pdf118.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ch5.pdf103.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ch4.pdf290.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ch3.pdf128.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ch2.pdf215.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ch1.pdf126.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_con.pdf72.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ab.pdf85.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
282015_ti.pdf181.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น