กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3113
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยและการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Changing health status and family function of Tsunami surviors Nan Namkhem, Bangmuang, Takuapa district Phang-nga province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดุษฎี บุญกาญจน์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: ผู้ประสบภัย สุขภาพและอนามัย ตะกั่วป่า (พังงา);ความผิดปกติทางจิตหลังภัยพิบัติ
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3113
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
273263_app.pdf194.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_bibli.pdf125.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ch5.pdf129.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ch4.pdf312.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ch3.pdf148.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ch2.pdf283.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ch1.pdf159.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_con.pdf91.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ab.pdf92.17 kBAdobe PDFดู/เปิด
273263_ti.pdf61.86 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น