กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3109
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสามารถในการดูแลตนเอง และการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ใช้แรงงานกรีดยางพารา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Selected basic conditioning factors, self-care agency, and self-care for symptom control of low back pain among tapping workers in para-rubber plantation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บังอร บุญศรีจันทร์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
คำสำคัญ: ปวดหลัง;ความเจ็บปวด;โรคเกิดจากอาชีพ
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3109
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:610 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
282947_app.pdf271.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_bibli.pdf200.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ch5.pdf198.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ch4.pdf253.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ch3.pdf177.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ch2.pdf372.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ch1.pdf240.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_con.pdf69.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ab.pdf96.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
282947_ti.pdf38.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น