กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3077
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Shigella spp.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antibacterial activity of some medicinal plants against Shigella spp.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสภา คำมี
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: สารสกัดจากพืช;สมุนไพร;แบคทีเรีย;บิด;สารต้านการติดเชื้อ;สารต้านแบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3077
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
217060_app.pdf250.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_bibli.pdf110.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ch5.pdf73.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ch4.pdf195.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ch3.pdf161.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ch2.pdf165.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ch1.pdf301.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_con.pdf68.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ab.pdf96.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
217060_ti.pdf50.88 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น