กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3076
ชื่อเรื่อง: ผลของสมุนไพรบางชนิดต่อโปรโตซัวในลำไส้ (Entamoeba histolytica และ Blastocystis hominis) ในหลอดทดลอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: In vitro effect of some medicinal plants against intestinalprotozoa (Entamoeba histolytica and blastocystis hominis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กัลยา เซ่งมาก
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: สัตว์เซลล์เดียว;สารสกัดจากพืช;สมุนไพร
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3076
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
237096_app.pdf101.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_bibli.pdf167.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ch5.pdf76.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ch4.pdf90.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ch3.pdf355.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ch2.pdf140.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ch1.pdf978.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_con.pdf137.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ab.pdf111.79 kBAdobe PDFดู/เปิด
237096_ti.pdf74.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น