กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3069
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาเมแทบอไลท์ของเชื้อราชนิดเส้นใยที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Screening of antimicrobial active Metabolites from filamentous fungi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: เห็ด;มัยโคสิส;เชื้อรา;สารต้านเชื้อรา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3069
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
221930_app.pdf47.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_bibli.pdf376.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ch4.pdf324.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ch3.pdf36.04 MBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ch2.pdf312.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ch1.pdf60.78 MBAdobe PDFดู/เปิด
221930_con.pdf65.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ab.pdf100.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
221930_ti.pdf12.24 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น