สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การตรวจหาเมแทบอไลท์ของเชื้อราชนิดเส้นใยที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 76

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การตรวจหาเมแทบอไลท์ของเชื้อราชนิดเส้นใยที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 13 0 3 0 5 0 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
221930_ch4.pdf 503
221930_ch2.pdf 473
221930_ch1.pdf 421
221930_ch3.pdf 209
221930_app.pdf 54
221930_bibli.pdf 49
221930_ab.pdf 25
license.html 23
221930_con.pdf 20
221930_ti.pdf 17

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู