กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3064
ชื่อเรื่อง: ความชุกของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในอาหารทะเลและสิ่งส่งตรวจในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prevalence of pandemic strains of Vibrio parahaemolyticus in seafood and its association with clinical case in southern Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาทินี โสบุญ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: อาหารทะเล ไทย;ลำไส้ โรค;โรคเกิดจากแบคทีเรีย ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3064
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
241012.pdf71.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_app2.pdf77.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_app1.pdf84.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_bibli.pdf98.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ch5.pdf81.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ch4.pdf96.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ch3.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ch2.pdf185.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ch1.pdf256.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_con.pdf90.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ab.pdf63.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
241012_ti.pdf51.37 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น