กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3059
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Gram-negative rods ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antibacterial activity of extracts from punica granatum pericarp on pathogenic gram-negative rods
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ตรีชฎา ศิริรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: สารสกัดจากพืช;สมุนไพร;แบคทีเรีย;สารต้านการติดเชื้อ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3059
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272622_app.pdf304.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_bibli.pdf227.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ch5.pdf28.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ch4.pdf151.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ch3.pdf297.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ch2.pdf308.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ch1.pdf462.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_con.pdf40.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ab.pdf72.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
272622_ti.pdf15.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น