กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3056
ชื่อเรื่อง: ราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากพืชสกุล Garcinia
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Endophytic fungi from Garcinia spp. which produce antimicrobial substances
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
คำสำคัญ: เชื้อราเอนโดไฟท์ การผลิต;สารต้านเชื้อรา;สารสกัดจากพืช
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (จุลชีววิทยา)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3056
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:326 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
279166_app.pdf185.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_bibli.pdf256.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ch5.pdf83.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ch4.pdf208.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ch3.pdf603.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ch2.pdf337.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ch1.pdf414 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_con.pdf111.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ab.pdf102.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
279166_ti.pdf52.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น