กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2946
ชื่อเรื่อง: โปรตีเนสที่เร่งการเกิดโมโดริในซูริมิที่ผลิตจากปลาปากคม : คุณลักษณะและบทบาทต่อการอ่อนตัวของเจล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Modori inducing Proteinases in lizardfish Surimi : characteristics and their role in Gel softening
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุทธวัฒน์ เบญจกุล
จิรวดี เทือกสุบรรณ
Faculty of Agro-Industry (Food Technology)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คำสำคัญ: เอนไซม์โปรตีเนส;ซูริมิ;ปลาปากคม
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2946
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:850 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
211258.pdf9.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons