กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2912
ชื่อเรื่อง: ไอโซไซม์ของเปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคของยางพารา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Peroxidase isozymes that involve in hevea defense response
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุรอามาลี ดีนามอ
คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
คำสำคัญ: เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส;ยางพารา โรคและศัตรูพืช ไทย;ยางพารา;เอนไซม์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ชีวเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2912
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
272707_app.pdf123.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_bibli.pdf138.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ch4.pdf115.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ch3.pdf556.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ch2.pdf315.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ch1.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด
272707_con.pdf123.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ab.pdf99.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
272707_ti.pdf58.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น