กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2840
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับทำลายเชื้อในนมผสมและอาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Microwave oven irradiation as a method for microbial decontaminations : application for milk and enteral tube feeding in Songklanagarind hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
สุขุมา กลั่นแก้ว
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ: อาหารสำหรับผู้ป่วย;เตาไมโครเวฟ;จุลินทรีย์ในอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2840
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:820 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
211746.pdf9.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น