สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหาร ... 41

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหาร ... 0 3 1 0 8 2 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
213058.pdf 28
license.html 13

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู