กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2683
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ในเขตการศึกษา 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Management of information system for the adinistration of provincial and district superintengent offices in educational region II
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วนิดา คงปล้อง
คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
คำสำคัญ: ผู้บริหารการศึกษา ข้อมูล เขตการศึกษา 2;สารสนเทศ การจัดการ;การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2683
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:260 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
218354.pdf340.87 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น