กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2328
ชื่อเรื่อง: ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of lipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and changes of hepatopancreatic tissue of black tiger shrimp (penaeus monodon)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพีพรรณ เลาหบรรจง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ การเจริญเติบโต;อาหาร องค์ประกอบของไขัน;ไขมัน ออกซิเดชัน
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2328
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
282273_app.pdf518.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_bibli.pdf128.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ch5.pdf86.96 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ch4.pdf163.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ch3.pdf4.03 MBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ch2.pdf145.74 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ch1.pdf222.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_con.pdf88.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ab.pdf94.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
282273_ti.pdf192.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น