สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความต้องการกรดอมิโนไลซีนของปลากดเหลือง ... 39

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
ความต้องการกรดอมิโนไลซีนของปลากดเหลือง ... 0 0 1 2 11 0 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
201912.pdf 274
license.html 11

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู