กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2312
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างประชากรแบคทีเรียในทางเดินอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากไวรัสทอร่าโรควิบริโอซีสและโปรไบโอติกในกุ้งขาว (Penaeus vannamei)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Gut bacterial community structure and their alteration due to Taura syndrome virus, vibriosis, and probiotic in white shrimp (Penaeus vannamei)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: แบคทีเรีย;โปรไบโอติก;ไวรัสทอร่า;กุ้งขาว โรค;โรควิบริโอซีส
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2312
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
279277_app.pdf609.45 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_bibli.pdf106.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch6.pdf69.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch5.pdf66.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch4.pdf129.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch3.pdf872.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch2.pdf167.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ch1.pdf1.68 MBAdobe PDFดู/เปิด
279277_con.pdf97.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ab.pdf94.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
279277_ti.pdf84.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น