กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2308
ชื่อเรื่อง: การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilization of seafood processing by-products as fishmeal replacecer in diets for asian seabass (lates calcarifer bloch)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาพร มหันต์กิจ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
คำสำคัญ: ปลากะพงขาว การเลี้ยง;ปลากะพงขาว อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วาริชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2308
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:530 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
283704_app.pdf143.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_bibli.pdf111.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ch5.pdf71.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ch4.pdf248.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ch3.pdf136.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ch2.pdf135.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ch1.pdf85.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_con.pdf84.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ab.pdf90.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
283704_ti.pdf187.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น