กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2214
ชื่อเรื่อง: การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Alleviating the incidence of alternate bearing in LongKong (Aglaia dookkoo griff.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โนรี อิสมะแอ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
คำสำคัญ: ลองกอง การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2214
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
238137_app.pdf718.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_bibli.pdf108.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ch5.pdf49.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ch4.pdf207.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ch3.pdf371.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ch2.pdf112.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ch1.pdf93.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_con.pdf105.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ab.pdf93.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
238137_ti.pdf44.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น