กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2188
ชื่อเรื่อง: การเร่งการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของลองกอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Growth acceleration and flowering induction of LongKong (Lansium domesticum Corr.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนต์สรวง เรืองขนาบ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พืชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพืชศาสตร์
คำสำคัญ: ลองกอง การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2188
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
233182.pdf5.58 MBAdobe PDFดู/เปิด
233182_app.pdf200.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_bibli.pdf144.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ch5.pdf28.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ch4.pdf224.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ch3.pdf4.55 MBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ch2.pdf203.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ch1.pdf308.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_con.pdf87.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ab.pdf93.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
233182_ti.pdf13.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น