กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2074
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมจากคลอโรฟิลล์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of dye-sensitized solar cells using chlorophyll
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวนทอง ธนนิมิตร
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
คำสำคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนา;พลังงานแสงอาทิตย์;คลอโรฟิลล์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2074
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296366_app.pdf2.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
296366_bibli.pdf93.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch6.pdf105.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch5.pdf259.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch4.pdf2.54 MBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch3.pdf552.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch2.pdf637.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ch1.pdf144.81 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_con.pdf95.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ab.pdf81.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
296366_ti.pdf68.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น