กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2067
ชื่อเรื่อง: กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Natural radioactivity in area of Nakhon Si Thammarat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปรีดา นวลจริง
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: กัมมันตภาพรังสี การวัด นครศรีธรรมราช;กัมมันตภาพรังสี การสำรวจ นครศรีธรรมราช
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2067
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
292719_app.pdf613.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_bibli.pdf94.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ch5.pdf85.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ch4.pdf452.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ch3.pdf700.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ch2.pdf626.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ch1.pdf373.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_con.pdf173.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ab.pdf85.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
292719_ti.pdf69.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น