กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2055
ชื่อเรื่อง: กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Natural radioactivity in the area of phatthalung province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกพร นามโชติ
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: กัมมันตภาพรังสี การวัด พัทลุง;กัมมันตภาพรังสี การสำรวจ พัทลุง
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296302_app.pdf2.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
296302_bibli.pdf63.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ch5.pdf77.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ch4.pdf623.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ch3.pdf1.28 MBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ch2.pdf437.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ch1.pdf245.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_con.pdf59.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ab.pdf65.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
296302_ti.pdf148.95 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น