กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2031
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการผลิตรูพรุนระดับไมโครบนแผ่นพอลิคาร์บอเนตโดยเทคนิคทางนิวเคลียร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of mico-pore piercing on polycarbonate film using nuclear technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนารี บดีพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
คำสำคัญ: นิวตรอน;อะตอม
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2031
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
233109_app7.pdf147.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app6.pdf27.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app5.pdf12.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app4.pdf75.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app3.pdf100.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app2.pdf503.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_app1.pdf45.91 MBAdobe PDFดู/เปิด
233109_bibli.pdf82.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ch5.pdf31.25 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ch4.pdf26.02 MBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ch3.pdf140.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ch2.pdf352.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ch1.pdf171.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_con.pdf199.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ab.pdf46.16 kBAdobe PDFดู/เปิด
233109_ti.pdf13.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น