กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1906
ชื่อเรื่อง: จุลินทรีย์ในรวงรังปลวกและผลต่อการเจริญของสายราเห็ดโคน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิญญา สุราวุธ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (โรคพืชวิทยา)
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
คำสำคัญ: จุลินทรีย์ การจำแนก;เชื้อรา;ปลวก;เห็ดโคน การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เกษตรศาสตร์ (โรคพืชวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1906
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:535 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
142864.pdf2.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น