กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1817
ชื่อเรื่อง: การทำให้บริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์เบต้า-1,3-กลูคาเนสจากยางพารา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ สันตะโร
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
คำสำคัญ: เอนไซม์;ยางพารา
วันที่เผยแพร่: 2538
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1817
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
77919.pdf327.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น