กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1432
ชื่อเรื่อง: Ethical dilemmas, ethical decision making, and outcomes experienced by head nurses in regional hospitals, Southern Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและผลลัพธ์จากการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Tasanee Nasae
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Nursing ethics;Ethics, Nursing;Nursing Decision making
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Nursing)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1432
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293879_app.pdf108.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_bibli.pdf66.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ch5.pdf67.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ch4.pdf419.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ch3.pdf48.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ch2.pdf227.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ch1.pdf67.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_con.pdf51.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ab.pdf79.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
293879_ti.pdf22.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น