กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1421
ชื่อเรื่อง: The effect of supportive-developmental nursing program on self-care practices of persons with type 2 diabetes at the hospital of University Science Malaysia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Rosmawati Mohamed
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Diabetes Mellitus, Type 2;Self-care, Health;Diabetes;Self-care in old age;Self-care Adult
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.N.S., Nursing Science)--Prince of Songkla University, 2005
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1421
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
271420_app.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด
271420_bibli.pdf85.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ch5.pdf51.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ch4.pdf390.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ch3.pdf102.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ch2.pdf91.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ch1.pdf86.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_con.pdf65.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ab.pdf38.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
271420_ti.pdf54.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น